home‎ > ‎

8- עברית

עברית


 "ה Grand Orient de France ביותר ביבשת אירופה. הוא נוסד בשנת 1728. כיום הוא מאגד בעולם כולו 1260 לשכות ו50.000 אחים." , "המזרח הגדול של צרפת" הוא המסדר המסוני הוותיק ביותר והגדול

 הס בשיפור האינדיווידואלי שמניבה שיטת החינוך וההתנסות של הבנייה החופשית. שיפור זה מטיל על הבונים החופשיים החובה לבחון בעיות העולם והחברה ולתת את הדעת עליהם.דר מציע למצטרפים חינוך עצמי הומניסטית המשלב מבחני התנסות באחוות חברים. אך בעיני מסדר אין דיי

בכך מסדר ה "Grand Orient de France  " נבדל ממסדרים מסונים אחרים. הרי, מה ערכו של השיפור השכלי, המוסרי והרוחני של הפרט אם הוא לא מביא אותו להתעניין בזולת ובגורלו